Amser adnewyddu.

Mae’n hawdd, cyflym a diogel i adnewyddu’ch trwydded yrru ar-lein gan ddefnyddio GOV.UK.

Adnewyddu’ch trwydded yrru ar-lein

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i adnewyddu’ch trwydded dros dro neu gerdyn-llun os ydych rhwng 26 a 69 oed.

Adnewyddwch eich trwydded yrru ar-lein os ydych chi’n 70 neu drosodd

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i adnewyddu’ch trwydded os ydych chi’n 70 neu drosodd, neu y byddwch chi’n 70 yn y 3 mis nesaf.

Pam ddylwn i adnewyddu fy nhrwydded ar-lein?

Mae’n rhaid ichi adnewyddu’ch trwydded yrru pob 10 mlynedd. Os ydych chi’n 70 neu drosodd, mae’n rhaid ichi adnewyddu’ch trwydded pob 3 blynedd.

Mae’n gwasanaeth ar-lein wedi cael ei ddylunio i’ch tywys drwy’r broses ymgeisio. Mae’n cymryd ychydig funudau yn unig i’w chwblhau.

Gallwch gyrchu ein gwasanaeth ar-lein 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar GOV.UK. Ond nid dyna’r cwbl:

Mae’n hawdd

Mewn arolwg diweddar, dywedodd 93% o gwsmeriaid fod ein gwasanaethau ar-lein yn hawdd i’w defnyddio.

Mae’n gyflym

Os ydych yn adnewyddu ar-lein gan ddefnyddio GOV.UK, dylai’ch trwydded gyrraedd o fewn un wythnos.

Mae’n ddiogel ar GOV.UK

Defnyddiwch GOV.UK bob amser i adnewyddu ar-lein. Gallwch fod yn siŵr fod eich manylion yn ddiogel ac yn sicr.

Mae’n rhatach na’r post Adnewyddu ar-lein ar GOV.UK yw’r ffordd rataf o adnewyddu trwydded yrru cerdyn-llun. Felly osgowch wefannau trydydd parti sy’n gallu codi premiwm.

Mae’n rhad ac am ddim os ydych dros 70 Mae’n rhad ac am ddim i adnewyddu’ch trwydded os ydych yn 70 neu drosodd. Byddwch yn ymwybodol o wefannau trydydd parti sy’n codi ffioedd arnoch – defnyddiwch GOV.UK bob tro.

3 rheswm pennaf i adnewyddu’ch trwydded yrru ar-lein

Cael gwybod rhagor am y 3 rheswm pennaf i adnewyddu’ch trwydded yrru ar-lein.

Sut ydw i’n adnewyddu fy nhrwydded ar-lein?

Gallwch adnewyddu’ch trwydded ar-lein mewn ychydig o gamau syml – darllenwch ein postiadau blog neu gwyliwch ein fideos isod i gael gwybod sut.

Sut i adnewyddu’ch trwydded yrru ar-lein

Os oes angen ichi adnewyddu’ch trwydded yrru, dyma sut i’w wneud ar-lein.

Sut i adnewyddu’ch trwydded yrru ar-lein os ydych chi’n 70 neu drosodd

Os ydych chi’n 70 neu drosodd a bod angen ichi adnewyddu’ch trwydded yrru, dyma sut i’w wneud ar-lein.

Gwyliwch: Sut i adnewyddu’ch trwydded yrru ar-lein

Darllenwch drawsgrifiad o’r fideo

Defnyddiais i’r gwasanaeth ar-lein a’i gael yn hawdd iawn, byddaf i’n ei ddefnyddio eto’n bendant yn y dyfodol.

Lloyd, y DU

Gwyliwch: Sut i adnewyddu’ch trwydded yrru ar-lein os ydych chi’n 70 neu drosodd

Darllenwch drawsgrifiad o’r fideo

Rwyf wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn ers i mi fod yn 70. Nid wyf wedi cael problemau erioed. Gobeithio ei ddefnyddio am lawer rhagor o flynyddoedd.

Clive, y DU

Dilynwch ni